Ticaret ağları yoluyla dünyayı dolaşmış ilk ürünlerden olan baharat yüzyıllardır mutfağımızı ve kültürümüzü lezzetlendiren önemli bir malzemedir. Başta beslenme olmak üzere birçok alanda kullanılan baharat çok eski çağlardan başlayarak uzun süre önemli ve pahalı bir ticari mal olmuş ve hatta 13. yüzyılda altın kadar kıymetli ve dolayısıyla para olarak kullanılan bir gıda katkısı olmuştur. Baharat günümüzde de stratejik bir öneme sahip bir gıda katkısı olup bir çok sektörde yeni istihdam kanalları yaratan önemli bir ürün grubudur. Baharat uzak doğu da doğmuş ve kısa bir süre içerisinde yaşadığımız coğrafya tarafında benimsenmiş olup günümüzde hala Dünya Ticaretindeki yüksek potansiyelini korumaktadır.


Dünya Baharat Ticareti


Grafik 1 : 2019 Yılı Dünya Baharat İhracatı (Birim: ABD Doları – bin)

Kaynak : ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org

Not: Grafik 0904, 0905, …0910 4’lü Gtip Kodları kullanılarak oluşturulmuştur.


Dünya Baharat ihracatında ilk sırada %19 pay ile Hindistan yer almaktadır. Türkiye, 2019 yılında Baharat Dünya ihracatında % 1.4 pay almaktadır. Türkiye, Dünya baharat ihracatında miktar bazında (Birim: Ton) olarak 9. Sırada yer alırken, Birim/Dolar bazında 14. Sırada yer almaktadır.Dünya Baharat İthalatı


Grafik 2 : 2019 Yılı Dünya Baharat İthalatı (Birim: ABD Doları – bin)

Yukarıda 2019 yılında Dünya Baharat ithalatında ilk 10 ülkeyi gösteren grafikte % 16.7 payla en çok baharat ithalatı yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuş ve bu haliyle ülkemiz için potansiyel bir pazar haline gelmiştir.


Türkiye’nin Baharat İhracatı


Grafik 3 : Türkiye’nin 2015 – 2019 Yılı Baharat İhracatı (Birim: ABD Doları – bin)

2015 yılı Türkiye Baharat ürünleri ihracatı 137.706.000 dolar iken 2019 yılındaki ihracatı 139.855.000 dolar olarak artış gözlemlenmiştir.


Grafik 4 : Türkiye’nin 2019 Yılı Baharat İhracatı Yaptığı Ülkeler (Bin $)

Yukarıdaki grafiğe göre Türkiye’nin 2019 yılı Baharat İhracatında ilk sırada %21 payla serbest bölgeler yer alırken 2. Ve 3. Sırada Birleşik Krallık ve Almanya yer almaktadır. Ülkemizin baharat ihraç ettiği ülkeleri genel olarak Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır.