Değerli İhracatçı Dostlarım,

Jeopolitik konumu bakımından yüzyıllardır çok önemli bir ticaret merkezi olan ülkemiz, Osmanlı’dan ve Cumhuriyetimizden günümüze ulaşan ticaret geleneğini ve deneyimlerini, değişen Dünya trendleriyle geliştirmiş, birleştirmiştir. Bunun sonucunda, ihracatımızda geçtiğimiz dönemlere kıyasla aşamalı, sürdürülebilir ve etkin bir büyüme gözlemlenmiştir. Biz de İHBİR olarak, bu gelişime ayak uydurduk ve 2023 yılında 13.7 milyar dolarlık Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı hedefimizle Türkiye’nin lokomotif İhracatçı Birlikleri arasındaki yerimizi aldık.

Tarihimizden gelen gelenek ve deneyimlerimiz, bugün yürüttüğümüz markalaşma, pazarlama ve Ar-Ge çalışmaları ile sentezlendi. Türk İhracatçısı ve İhracatçı Birliklerinin gücü ve üstün performansıyla yürüttüğü çalışmalar sayesinde küresel ortalamanın üzerinde bir ihracat tablosu ortaya çıktı. Bir hedefiniz olmadan bir başarı ortaya koymak çok zordur. Türk ihracatçıları olarak ortaya koyduğumuz hedeflere bireysel çabalarla ulaşmamız imkânsızdır. Ancak hep birlikte ve koordineli olarak hareket ettiğimiz zaman bu hedeflere ulaşabiliriz. Bunu hep birlikte, tüm ihracatçılarımızın içerisinde olduğu bir stratejik plan ile başaracağız.

Ortak çalışmalarımıza, 2023 ihracat hedeflerimize ulaşana kadar ve ulaştıktan sonra da devam edeceğiz. Hükümetimizin ihracat konusunda izlediği teşvik edici politikalar, küresel talep ve ilişkiler ağındaki başarılar ile anlam kazanmaktadır.

Türk İhracatçıları olarak, katma değerli ürünlerimiz ile hem bulunduğumuz pazarlarda ihracatımızı artıracak, hem de yeni pazarlarda liderliğe oynayacağız. Bunu başarmak için de markalaşmaya maksimum düzeyde önem vererek; beraberinde, doğru ürünü doğru alıcılarla bir araya getirmeye özen göstermeliyiz.

Türkiye Markasının siz değerli ihracatçılarımıza emanet olduğu bilinciyle, amacımızın uluslararası arena da Türkiye’nin gücünü ve imajını yücelterek Türk ürünlerinin kalitesini dünyanın her yerine yaymak olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.

İstediğimiz her şey daha büyük daha güzel daha müreffeh bir Türkiye içindir. Bu özgüvenle çıktığımız ihracat serüvenimizde Devletimizin desteği ve siz kıymetli ihracatçılarımızın çalışmaları ile bugüne kadar başarılı grafiğini sürdüren ihracatımızın önümüzdeki dönemlerde de gelişerek, en güzel biçimde devam edeceğine sonsuz inancımla, tüm ihracatçı dostlarımın başarılarının daim olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Haluk Okutur


Haluk OKUTUR

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve

Mamulleri İhracatçıları Birliği -İHBİR

Yönetim Kurulu Başkanı