Nasıl Üye Olunur?

1. Üyelik formuna ulaşmak için tıklayınız. 2. Üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz. 3. Daha önce Genel Sekreterliğimizde herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir. 4. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir. 5. Giriş aidatı her Birlik için 200 TL’dir. 6. Üyelik kaydının tamamlanmasından sonraki takvim yılından itibaren, Birlik hizmetinden faydalanılan her yıl için yıllık üyelik aidatı 100 TL. dir. 7. Üyelik işlemleri ile ilgili sık sorulan sorular için lütfen tıklayınız.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

1. Vergi mükellefiyet yazısı (İlgili vergi dairesi tasdikli fotokopisi) 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) 3. İmza sirküleri fotokopisi 4. Taahhütname ( İndirmek için tıklayınız) 5. Tüzel firmalar için ticaret sicil gazetesi fotokopisi 6. Gerçek Kişiler için ticaret sicil gazetesi veya esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesi belgesinin fotokopisi 7. Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortalıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumları İçin durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

Yıllık aidat bedeli veya üyelik bedelini Birlik veznelerimize ödeyebileceğiniz gibi, aşağıdaki bilgisi sunulan Banka Hesabına da gönderebilirsiniz.

Banka Hesap Numarası

Hesap Adı : İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Banka : Vakıfbank – Şirinevler Şubesi Şube Kodu : 282 Hesap No (IBAN) : TR06 0001 5001 5800 7260 0161 47

Hesap adının kısaltma yapılmadan sığdığı kadarının yazılması EFT’nin gerçekleşmesi için önem arzetmektedir. Havale Açıklaması: Yıllık aidat borcu ödenilen firmanın sicil numarası veya vergi numarasını havale açıklamasına yazmayı unutmayınız. (…. vergi no’lu firmanın aidat ücreti gibi) Ödemeyi yaptıktan sonra dekontu “Üyelik servisi dikkatine” ibaresi ile (212) 454 08 08 veya (212) 454 05 01 no’lu fakslara gönderiniz. İrtibat: 0212 454 05 00 – 1652