Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur. Beslenme açısından bitkisel ürünler arasında önemli bir yer alan hububat kapsamında buğday, mısır, pirinç, arpa, yulaf, çavdar ve darılar bulunmaktadır. Dünyada temel tarım ürünlerindeki üretim, tüketim ve ticaret dengeleri kayda değer bir şekilde değişmiştir.

Özelikle son yıllarda hububat ürünleri yenilenebilir enerji sektöründe ham madde olarak kullanılmaya başlanmış ve hububat ürünleri emtia piyasaları için değerli bir yatırım aracı hâline gelmiştir. Nüfus artışı ile tüketim alışkanlıklarının da zamanla değişmesi, tarımın global olarak artan bir ticari değere sahip olması, bunun yanında oluşturduğu katma değer ve istihdam açısından ülkelerin ekonomilerini etkileyen bir faktör olması tarım sektörünün önemini göstermektedir.


Dünya Hububat İhracatı


Grafik 1 : Dünya Hububat İhracatı (Birim: ABD Doları – bin)

Kaynak : ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org

Not: Grafik 1001,1002,…1008 Gtip Kodları kullanılarak oluşturulmuştur.


Dünya Hububat ihracatında ilk sırada %16 pay ile Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Türkiye 2019 yılında Hububat Dünya ihracatında % 0.1 pay almaktadır. Türkiye’nin 2019 yılı itibariyle ilgili ürünlerde ihracat yaptığı ilk beş ülke Irak, İtalya, İran, Suriye ve Birleşik Krallık’tır.


Türkiye’nin Hububat İhracatı


Grafik 2 : Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı (Bin $)

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları


2019 yılı Türkiye Geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatında alt sınıflandırmada Hububat ürünleri ihracatı 79.825.000 Dolar ile 9. sırada yer almaktadır.