DÜNYA TİCARETİ

Çikolata ve şekerleme sektörünün uluslararası yayını CandyIndustry’nin“Küresel Top 100” listesi yayınlanmış ve 2019 yılında sektörün en iyi ilk 10 firması sırasıyla; Mars Inc.,Ferrero, Mondelez International,MeijiCo. Ltd. , Nestle SA, HersheyCo.,Nestle SA, ChocoladefabrikenLindt&Sprungli AG, EzakiGlicoCo. Haribo Gmbh&Co.KG ve Perfetti Van MelleSpa’dır. (CandyIndustry, 2019). İlgili Listede ilk 100 firma içinde dört büyük Türk firması yer almaktadır.

Sektörün dünya üretiminin ve ticaretinin büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerce gerçekleştirilmektedir.Çikolata ve şekerleme sektöründe dünya ticaretinin büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerin kendi aralarında yapılmaktadır.


Tablo 1 : Dünya Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İhracatı (Birim: Bin ABD $)

Kaynak: ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org

Not: Tablo 1704, 1806, 1905 ve 2105 Gtip Kodları ile hazırlanmıştır.


Dünya tüketiminde sürekli artışlar görülmekte ve bu artışların gelecek yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir. Tablo 1’e göre 2015 yılı dünya şekerli mamuller ihracatı toplamı, 2019 yılına gelindiğinde yaklaşık 6 milyar dolar artarak 56 milyar dolar olmuş ve sektör % 13.1 olarak büyümüştür. Ülkemizin ise ilgili sektörler ihracatı toplamı 2019 yılında 1,726,557,000 dolar olarak 11. sırada yerini almıştır.

Dünya Şekerli Mamuller ve Çikolatalı Mamuller ihracat değerleri sırasıyla incelenmiş ve ülkemizin ilgili sektörlerdeki Dünya sıralaması aşağıdaki tablo 2 ve 3’te incelenmiştir.


Tablo 2: Dünya Şekerli Mamuller İhracatı (Birim: Bin ABD $)

Kaynak: ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org

Not: 1704,2105 ve 1905.30-31-32 Gtip Kodları kullanılarak oluşturulmuştur.


Tablo 2’de görüleceği üzere Dünya Şekerli Mamuller İhracatı beş yıl içerisinde aşamalı bir artış göstererek 2019 yılında %12,3’lük bir artış gözlemlenmiştir. Ülkemizin ilgili sektördeki ihracatı da artış göstermiş ve 8. sırada yerini almıştır.

Tablo 3: Dünya Çikolatalı Mamuller İhracatı (Birim: Bin ABD $)

Kaynak: ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org

Not: 1806 Gtip Kodu kullanılarak oluşturulmuştur.


Tablo 3’e göre 2015 yılı dünya çikolatalı mamuller ihracatı toplamı, 2019 yılına gelindiğinde yaklaşık 4 milyar dolar artarak 29 milyar dolar olmuş ve sektör % 13.9 olarak büyümüştür. Yukarıdaki Tablo 3’ye göre 2019 yılında Türkiye çikolatalı mamuller sektörü ihracatında dünyada 13. sırada yer almaktadır.


Ülkemizin Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İhracatı

Türkiye’de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı, bölgeden sağlanan hammaddelerle küçük imalathanelerde üretilen lokum ve helva gibi geleneksel Türk şekerlemelerinden, geleneksel üretim yöntemleriyle birlikte modern üretim teknolojisinin de kullanıldığı , ve hatta yardımcı maddeler ve ambalaj malzemeleri ile yan sanayisini de geliştiren önemli bir sektöre dönüşmüştür.Tablo 4 : Türkiye’nin Gtip Bazında Şekerli ve Çikolatalı Mamuller İhracatı

(Birim: Bin ABD $)

Kaynak: ITC Trademap veritabanı, http://www.trademap.org

Ülkemizin son yıllarda özellikle sektördeki ihracatçılarımızın büyük atılımları ile katma değeri yüksek ürünler üreterek Türkiye markasını üst sıralara taşıdığına şahit olmaktayız. Türkiye’nin Şekerli Ve Çikolatalı Mamuller sektöründe en çok ihracat yaptığı 10 ülke sırasıyla, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Libya, Yemen, Birleşik Krallık, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Suriye’dir. İlgili sektörün potansiyelinin her yıl giderek artması İHBİR tarafından takip edilmekte ve bu bağlamda ihracatçılarımızı hedef coğrafyalara yönlendirilerek ilgili sektörün ihracatının arttırılması hedeflenmektedir.