YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞLAR

Dünya Yağlı Tohumlar ve Meyveler Ticareti

İçerdikleri yağ, protein, karbonhidrat ve vitaminler nedeniyle, insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlı tohumlar, aynı zamanda, sanayi sektörü için de önemli bir hammadde kaynağını oluşturmaktadırlar. Yağlı tohumlu bitkiler çok yönlü kullanım alanlarına sahip bitkilerdir.


Grafik 1: Dünya Yağlı Tohumlar ve Meyveleri İhracatı (Birim: ABD Doları – bin)

Kaynak: ITCTrademap veritabanı, http://www.trademap.org

Not: Grafik 1201,1202,1203,……1214 Gtip Kodları kullanılarak oluşturulmuştur.


Dünya Yağlı Tohumlar ve Meyveleri Ticaretinde ilk sırada %27,8 pay ile Brezilya yer almaktadır. Türkiye 2019 yılında Yağlı Tohumlar Dünya ihracatında % 2,9 pay almaktadır. Türkiye’nin 2019 yılı itibariyle ilgili ürünlerde ihracat yaptığı ilk beş ülke Hindistan, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Hollanda bulunmaktadır.
Dünya Bitkisel Yağ Ticareti İhracatı

Yağlar; Önemli enerji kaynağıdırlar , A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminleri içerirler (bitkisel yağlar E vitamini ihtiyacının ¾’ünü karşılar) Vücut yapısının gelişmesi için gerekli temel yağ asitlerinin kaynağını teşkil ederler , Sanayide hammadde olarak kullanılırlar ve Bio-dizel üretiminde kullanılırlar. Hayvansal kökenli yağların üretiminin pahalı ve yeterli olmaması nedeniyle, gereksinim duyulan yağların büyük bir kısmı, bitkisel kökenli yağlardan karşılanmaktadır.


.Grafik 2: Dünya Bitkisel Yağlar İhracatı (Birim: ABD Doları – bin)

Kaynak: ITCTrademap veritabanı, http://www.trademap.org

Not: Grafik 151620 Gtip Kodları kullanılarak oluşturulmuştur.
Dünya Bitkisel Yağ İhracatında ilk sırada % 45,5 pay ile Malezya yer almaktadır. Türkiye 2019 yılında Yağlı Tohumlar Dünya ihracatında % 2 pay almaktadır. Türkiye’nin 2019 yılı itibariyle ilgili ürünlerde ihracat yaptığı ilk beş ülke İran, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan bulunmaktadır.
Türkiye Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağ İhracatı

Tablo 2: Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı (Bin $)

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları


Grafik 3 : Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı (Bin $)

2019 yılı Türkiye Geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatında alt sınıflandırmada Bitkisel Yağlar 4. sırada yer almakta olup Yağlı Tohumlar ve Meyveler ise 6. Sırada yer almaktadır.